Proizvodi za hemijsku industriju

Zatvarač NZ-1
 Oznaka  NZ-1
 Otvor  Ø 0.00 mm
 Prečnik  Ø 21.00 mm
 Visina  24.00 mm
 Materijal  PP kopolimer
 Opis  Valjkastog oblika. Zaptivanje se ostvaruje konusnim prstenom sa unutrašnje strane zatvarača gde se nalazi i bradavica koja zaptiva na rupicu 2,0 mm, ravnog međučepa. Boja zatvarača po zahtevu kupca.
 Primena  Za boce F-1
Zatvarač Z
 Oznaka  Z
 Otvor  Ø 0.00 mm
 Prečnik  Ø 56.00 mm
 Visina  6.00 mm
 Materijal  PP
 Opis  Pljosnati. Nabija se na bocu i ima otvor ¼ kruga. Okretanjem zatvarača otvor se poklapa sa otvorom na međučepu, koji je istog oblika kao na zatvaraču, i omogućuje istresanje sadržaja. Osnovna boja je žuta.
 Primena  Za boce F-2 i F-3
Pumpica sprej
 Oznaka  Pumpica sprej
 Otvor  Ø 0.00 mm
 Prečnik  Ø 23.00 mm
 Visina  43.00 mm
 Materijal  PP i HDPE
 Opis  Mehanička pumpica, valjkastog oblika, nazubljena po obimu, sa prozirnom zaštitnom kapicom. Osnovna boja je bela.
Ručna pumpica sprej
 Oznaka  Ručna pumpica sprej
 Otvor  Ø 0.00 mm
 Prečnik  Ø 32.00 mm
 Visina  58.00 mm
 Materijal  PP i HDPE
 Opis  Mehanička pumpica sa ručkom. Osnovna boja je bela.
 Primena  Za boce FS-500
Zatvarač za P-101
 Oznaka  P-101
 Otvor  Ø 0.00 mm
 Prečnik  Ø 55.00 mm
 Visina  45.00 mm
 Materijal  PP
 Opis  Poklopac P-101, valjkastog oblika. Sa unutrašnje strane ima kružno zadebljanje i njime zatvara rupice na perforiranom međučepu. Natiče se blagim pritiskom na bocu. Boja poklopca po zahtevu kupca.
 Primena  Za boce F-101A i B
Zatvarač boce za hotelske šampone NZ-2
 Oznaka  NZ-2
 Otvor  Ø 0.00 mm
 Prečnik  Ø 21.00 mm
 Visina  21.00 mm
 Materijal  PP kopolimer
 Opis  Zatvarač je valjkastog oblika. Zatvaranje se ostvaruje konusnim prstenom.
 Primena  za bocu EH-35
Zatvarač NZ-3
 Oznaka  NZ-3
 Otvor  Ø 0.00 mm
 Prečnik  Ø 25.00 mm
 Materijal  PP
 Opis  Zatvarač NZ-3, valjkastog oblika, blago nazubljen po obodu. Sa unutrašnje strane ima konusni prsten koji zaptiva na bocu. Osnovna boja je bela.
 Primena  Za bocu F-118
Proizvodi za farmaciju Proizvodi za prehambenu industriju Proizvodi za hemijsku industriju Sintetiki epovi Ostali proizvodi